MJA.hu főoldala

ahol megtanulhatsz önállóan hajózni a tengeren

Vass Tiborról
tengeri vitorlázás
RÓLUNKTANFOLYAMOKTovábbképzésekTengeri rádiózás TRÉNINGEKÁRAK IskolahajóHAJÓNAPLÓTENGERI TUDÁSTÁRJAKVIDEÓK
tengeri vitorlás jogosítvány
tengeri jogsi, tengeri jogosítvány és tengeri vizsga
A tengeri vizsgákról általában
Szintfelmerő teszt
HAJÓZÁSI KÉPZÉSEK
    - IV. oszt. (Day Skipper)
    - III. oszt. (Coastal Master)
    - II. oszt. (Offshore Master)
    - I.oszt. (Yachtmaster Ocean)
Mester képzések
    - Tanfolyamok táblázata
RÁDIÓS TANFOLYAMOK
    - Partmenti rádiós
      (GMDSS/SRC) vizsga
    - Nyílttengeri rádiós
       (GMDSS/LRC) vizsga
GYAKORLATI KÉPZÉS
    - ODYSSEUS iskolahajó
    - Gyakorlati oktatás
    - Manöver, Havária
       és más tréningek...
    - Aktuális tréningek listája
JELENTKEZÉS
 
  Főoldal / Tengeri tanfolyamok 12 tmf (III. o.) tanfolyam
 
tengeri hajós skipper vizsga
12 mérföldes
III. osztályú képzés
Coastal Master certificate


A 2020-21. tanévben a következő képzéseket indítjuk:

1. kapitany vizsga

2. rádiós vizsga

3. kapitányi gyakorlatNyilatkozat
A Magyar Jacht Akadémia Oktatási és Szolgáltató kft (a továbbiakban: MJA) akkreditált képző szervként a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM-rendelet (a továbbiakban: Képesítési rendelet) szerint szervezi az oktatási tevékenységét.
A kedvtelési célú III. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez a TO/KKF/004/2005. regisztrációs számon jóváhagyott elméleti képzésot és az azt folytató gyakorlati képzést (Skipper Tréning) indít.
A két oktatási forma elválaszthatatlan szerves egységet alkot, mivel ez a hatósági vizsgáztatás jogszabályi feltétele.Tesztelje tudását

a part menti hajózási ismeretekből


A fenti linkre kattintva 20 kérdésből álló tesztet tud kitölteni. Ennek redménye alapján el tudja dönteni, hogy Önnek az elméleti tudása elegendő-e a biztonságos hajózáshoz, vagy esetleg eljön hozzánk tanulni.

A tesztet kitöltése után megkapja a

MEDITERRÁN KISOKOS

kiadványunkat!

Ez a teszt a magyar III. osztályú (Coastal Master - 12 mérföldes) - képzés anyagából lett összeállítva.
A III. sztályú magyar képesítést Horvátországban a Skipper C jogosítványnak fogadják el.

Ezt a képesítést azoknak ajánljuk, akik saját vagy bérelt hajóval biztonságosan szeretnének túrázni és a partok mentén közlekedni.
A kedvtelési célú III. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez jóváhagyott elméleti képzésot és az azt folytató gyakorlati képzést (Szkipper Tréning) indítunk. A két oktatási forma elválaszthatatlan szerves egységet alkot, mivel a biztonságos hajózáshoz elméleti és gyakorlati ismeretek kellenek.
Ez az első valóban tengeri képesítés, amely megalapozza a továbblépés lehetőségét is. A legalább 500 mérföldes (ebből általában 140-240 éjszakai mérföld) hajózási gyakorlat során a kadétok megfelelő navigációs ismeretet szereznek az önálló hajózáshoz.
Az angol megfelelője ennek a coastal Master certificate.

A Magyar Jacht Akadémia nem foglalkozik horvát képesítéssel.

Az elméleti tengeri Master (szkipper) képzés őszi és a tavaszi szemeszter óráit hétköznaponként 5 akadémiai órában, 17 órától 21 óráig tartjuk.
A téli szemeszter óráit a vidékieknek vagy a hét közben elfoglaltaknak ajánljuk. Itt az oktatás szombatonként nagyon intenzíven, napi 10 órában történik. Az órák 8-kor kezdődnek és 16 óra 30-ig tartanak, ebédszünettel.

Az utóbbi években egyre kevesebben akarnak hagyományos képzésra járni és a távoktatásos képzési forma került előtérbe. Hagyományos képzésot csak abban az esetben indítunk, ha legalább 6 fő beiratkozik a képzésünkre.

A másik oldalról azt is el kell mondanom, hogy a hajózási gyakorlati képzés és a hatósági vizsgákon talán még jobban szerepelnek a távoktatásban részesültek. Ennek talán az az oka, amit úgy fogalmazott meg egy hallgatónk: "a video anyagot akár 5-ször is megnézhetem és mindíg találok benne valami újdonságot".A tengeri gyakorlati képzéseket, a Szkipper tréningeket márciustól októberig szervezzük.

A III.oszt. képesítés megszerzésének menetrendje:
a) jóváhagyott tengeri képzés sikeres elvégzése, amelyet a Képzési igazolás bizonyít,
b) a Képzési igazolás birtokában a tengeri Szkipper tréningen teljesített gyakorlati oktatás és hajózási gyakorlat,
c) hatósági elméleti vizsga
d) a rádiós GMDSS/ROC vizsga (ez a képesítés kiállításának feltétele, korábban is letehető)

A magyar skipper vizsga megszerzése sokkal nehezebb, mint a horváté, mert itt tanulni kell.
De kinek is tanulunk?
A vizsgabiztosnak?
Nem.
Magunknak.
A családunk, a barátaink és a saját biztonságunkért.
Itt megszerezhetők a biztonságos tengeri hajózáshoz szükséges ismeretek.

Aki nem így gondolja, az ne jöjjön hozzánk.

...

A III. oszt skipper vizsga tantárgyai
a) mentőfelszerelések, jelzőeszközök és használatuk, segélykérés,
b) felkutatási, mentési és túlélés-technikai ismeretek,
c) tengeren való összeütközések elkerülésére vonatkozó szabályok,
d) parthajózástan, térképek és kiadványok,
e) radar, műholdas navigáció, elektronikus térképmegjelenítő, AIS elve és használatuk,
f) tengeri meteorológia, tengerrajz,
g) árapály és árapály áramlat, valamint számításuk,
h) mágneses tájolók használata, a variáció és a deviáció fogalma,
i) a tengeri környezet védelmére vonatkozó ismeretek,
j) tengeri jogi ismeretek,
k) hajó higiéniai ismeretek.


TÁVOKTATÁSOS KÉPZÉS
A vidékieknek és az elfoglaltaknak a Magyar Jacht Akadémia a III. osztályú (12 mérföldes) tengeri vizsgára felkészítő akkreditált elméleti távoktatásos képzési formát indított el 2012-ben.
Ez a jól működő (95%-os eredményességű) hagyományos oktatási rendszert veszi alapul.
A hagyományos tananyag az előadások video felvételével egészül ki, amelyet otthon akár többször is meg lehet nézni és hallgatni. Szükség esetén e-mailes konzultációra is van lehetőség.
A távoktatásos képzés kialakításánál alapvető szempont volt, hogy ne csökkenjen az oktatás sok-sok év alatt kialakított szakmai színvonala. Ennek érdekében a tananyag funkcionális részekre van osztva, amely elsajátítása tesztekkel, házi feladatokkal kerül ellenőrzése. Legalább 70%-os megfelelés esetén a hallgató folytathatja a képzést, megkapja a következő rész videóját, feladatait.
Az eredményes felkészülés érdekében két konzultáción kötelező személyesen részt venni.
A távoktatásos és a hagyományos képzések átjárhatóak, mivel a tananyag azonos. Erre a képzés során egy alkalommal van lehetőség.
Nem változott a képzés gyakorlati része, amire a szkipper tréningen van lehetőség.

A távoktatásos képzés menete és a képzési szabályzat mintája:
A távoktatásos képzés menete

A 12 mérföldes képzési szabályzatunk mintája


A sikeres elméleti vizsgára való felkészülés
Rendszeres tanulást kíván, amely a tanrend szerinti órák látogatását és az otthoni, egyéni felkészülést foglalja magában. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a sikeres vizsga feltételei a következők voltak:

a. A képzési órák rendszeres látogatása, és legfeljebb 20 óra mulasztása, amit azonban a kadétnak önállóan kell bepótolnia. A kadét az elmulasztott órákon leadott anyag bizonyos részeit a MJA-tól igényelt táblajegyzetből is pótolhatja. Egy kadét maximum 20 óra anyagát kaphatja meg. A táblajegyzet az óra nyers, vágatlan hangfelvétele, kiegészítve a tábla törlés előtti digitális fényképével. Jelenleg nincs minden témakör feldolgozva, ezek köre folyamatosan bővül.
A tananyag jellege miatt csak a Szkipper tréningen pótolható a térképszerkesztés,
b.az előadások közötti heti 5-10 óra rendszeres háttértanulás, ami az órán elhangzott tananyag jegyzeteinek és a tankönyvek figyelmes átolvasását jelenti.
c.a házi feladatok rendszeres, hibátlan megoldása,
d.a képzési tesztek legalább 70%-os eredményű megoldása,
e. a Házi dolgozat legalább 70%-os megoldása,
f.legalább 70 %-os eredményű képzési záróvizsga,
g.a képesítő vizsga előtt legalább, Szkipper tréning után 30 óra önálló, ismétlő, összefoglaló és rendszerező tanulás.


Az elméleti képzés oktatási segédletei
Az elméleti képzés oktatási segédletei, amelyeket a kadétok az önálló tanuláshoz használhatnak fel a következők:
a. Kötelező segédletek, amely szervesen beleépülnek az oktatásba, és amelyek nélkül szinte lehetetlen levizsgázni:
 1. az MJA Partmenti hajózási tankönyve (350 oldal)
 2. elektronikus tananyag, amely kb. 150 oldlalnyi információ található
 3. az MJA Navigációs példatára (80 oldal), internetes javítósablonnal
 4. internetes tesztek (30 db)
 5. az MJA Házi dolgozata, amely a példatárban található
 6. két db horvát és egy angol térkép
 7. szögrakó (navigációs) vonalzó
 8. hagyományos három szögvonalzó, ceruza, radír, körző
 9. sin-cos számolására alkalmas számológép


A kadétok az 1-6 sorszámú segédleteket az MJA-n beszerezhetik.


A kadétok eredményességének mérése
1. a Házi feladatok alapján.
A kadétok a képzés kezdetén megkapják a Navigációs példatárat, amely az adott típusi feladat megoldásában alkalmazandó szabályokat, egy mintapéldát, 5 gyakorlófeladatot, 5 kötelező házi feladatot tartalmazza. Minden jól megoldott kötelező házi feladati példa egy pontot ér, de az összetettségük szerint a eredmények súlyozva számítanak. Ebből kerül kiszámításra a házi feladatok eredményessége.

2.Témazáró és tesztek alapján.
A kadétok az egyes témák sikeres elsajátításának felmérése céljából az órarend szerint meghatározott napokon témazáró teszteket írnak. Lehetőség van a hiányzók részére pótteszt megírására is. A tesztek eredményeit külön összesítjük. Nincs lehetőség javító teszt írására a szorgalmi időszak alatt.

3. Házi dolgozat alapján.
Ez segíti a kadét vizsgára való felkészülését. Ebben a képesítő vizsgához hasonló összetételű feladatok vannak, amelyek összefoglalják a képzés és a vizsga anyagát. Ennek írásbeli feladatainak megoldásait az órarendben meghatározott időpontig kell beadni. A szóbeli vizsga jellegű feladatotok megbeszélésére - igény szerint - a képzésot záró konzultáción van lehetőség.

4.Záró vizsga alapján.
A képzés záró vizsgával fejeződik be, amely jellegében a hatósági képesítő írásbeli vizsgához hasonló.

Az eredményesség jellegében a következő összetevőkből áll, amely a tananyag állandó fejlesztése miatt módosulhat:
 • házi feladatok:30%
 • tesztek:30%
 • házi dolgozat:10%
 • Záró vizsga:30%.

  A 70%-os teljes eredményességet elérő kadét teljesítette a képzés minimális követelményeit, megkapja a Képzési igazolást a képzés elvégzéséről, ami a kötelező hajózási gyakorlat megkezdésének feltétele.


  A MJA eredményességének mérése:
  A képzés során az egyes tárgyak és az oktatók értékelésével és a képzés végén az MJA egész tevékenységét mérő értékelőlappal történik.


  Szkipper Tréning:
  P> ...

  Szkipper Tréning, az elméleti oktatás folytatása a tengeren és a hatósági képesítés feltétele.
  A Szkipper Tréning célja a következő:
  1. A képzéson megszerzett elméleti ismeretek bővítése, gyakorlati alkalmazása, tengerhajózási gyakorlati ismeretek elsajátítása, tapasztalatszerzés
  2. A III. osztályú tengeri kishajó-vezetői jogosítvány megszerzésének feltételeként előírt 500 tmf (ebből legalább 60 tmf éjszakai) lehajózása
  3. A Fedélzeti oktatási naplóban rögzített gyakorlati ismeretek átadása
  4. Az elméleti képzés anyagának gyakorlati elsajátítása
  5. A kadétok aktív felkészítése az önálló, felügyelet nélküli biztonságos tengeri hajózásra
  6. A kadétok különböző fokú felkészültségét, gyakorlati tapasztalatait figyelembe vevő, a hiányosságaikat felszámoló utóképzés
  7. A több mint 37 éves hajózás során szerzett tapasztalatok tematikus átadása

  A Szkipper Tréningen a kadétok önállóan vezetik a hajót, az oktatókapitány (Szkipper-instruktor) felügyelete mellett, aki általában Vass Tibor vagy akadályoztatása esetén Seres István.

  A Szkipper tréningen menetben a kadétok kabinonként (2 órás váltással) folyamatos őrséget adnak. Ebből 1 óra a navigációs, 1 óra pedig a kormányos őrség. Az őrségben lévő párok az első óra után cserélődnek. A navigációs őrség (a navigátor) felel a hajóért, irányítja azt, meghatározza a kormányzandó irányokat, dönt a vitorla állításáról, a reffelésről, stb. A kormányos őrség ellátja a navigációs figyelőszolgálat feladatait, jelzi a navigátornak az új hajók, a fények, a part stb. feltűnését, valamint teljesíti a navigátor utasításait, amelyek a hajó kezelésére vonatkoznak. A Szkipper Tréning második felében már használható a robotkormány is, így az esetek többségében a navigátor és a kormányos elegendő a vitorlák kezeléséhez.

  A fedélzeti oktatási napló szerint a Szkipper tréningen a következő ismereteket kell elsajátítani: a képesítési rendelet IV. mellékletének II. rész. 11. pontja szerint:
  A fedélzeti oktatási napló a következő feladatok elvégzését igazolja:
  a) a tengeri kishajó szerkezetének, felszereléseinek megismerése
  b) vészhelyzeti kommunikáció
  c) vészhelyzeti eljárások és a mentőeszközök használatának megismerése
  d) időjárási előrejelzések, figyelmeztetések megismerése
  e) kikötési és horgonyműveletek
  f) vitorlakezelés/motorkezelés
  g) hajókezelés
  h) kötélkezelés
  i) partmenti navigáció
  j) elektronikus navigáció
  k) deviációs görbe felvétele
  l) éjszakai navigáció
  m) útvonaltervezés nappal, éjszaka, nagy forgalmú területeken

  A szkipper tréningen az oktatás a következő módon folyik:
  1.a kikötési és indulási manőverek ismertetése és gyakorlása a szkipper tréning hosszának megfelelően
  2.a navigációs őrség során az instruktor a navigátornak megmutatja a hajózási körzetnek megfelelő gyakorlati fogásokat
  3.az arra alkalmas időpontban az instruktor a kadétoknak a tréning tematikája szerinti oktatást tart
  4. az instruktor felügyelete alatt végzett önálló kikötések.

  Gyakorlati vizsga: Az instruktor folyamatosan értékeli a kadét teljesítményét tréning ideje alatt és ezt a hajó fedélzetén tartott gyakorlati oktatások képzési naplójában rögzíti. Ennek eredményét a kadét számára az MJA által kiadott Fedélzeti Oktatási Naplóba átvezeti a túra végén a sikeres gyakorlati vizsgát követően. A hajózási gyakorlat igazolásához a fedélzeti oktatási napló összes feladatát sikeresen kell teljesíteni.
  Az MJA instruktora minősíti a kadét önálló hajózásra való alkalmasságát a gyakorlati vizsgákon elért eredmény alapján. A kadét a következő minősítéseket kaphatja az elért teljesítmény szerint:

  - 100 %: ”Túravezetőnek alkalmas”,
  aki a nyaralótúráinkon (díjazásért is) túrát vezethet
  - 75-99%: ”Önálló hajózásra alkalmas”, aki családjával, barátaival biztonsággal hajózhat,
  -75% alatt: ”További gyakorlat szükséges”, aki még a fedélzeti pótvizsgákon sem tudta teljesíteni a követelményeket és így nem javasolható az önálló hajózása. Ekkor az MJA a Fedélzeti oktatási naplóban nem tudja igazolni gyakorlati tudását. Ezért nem vehet részt a hatósági képesítő vizsgán.


  Azért, hogy ne vegyük el senkinek a kedvét, itt egy viccesre vágott videó a radar navigációs gyakorlatról:
  Manőver Tréning:
  A manőver Tréninget 2000 óta szervezi a MJA. Ez a kikötői és horgonyzási manőverek elméleti és gyakorlati elsajátítását szolgálja, 2 fél és 3 vagy 4 egész nap alatt, az adott időjárási helyzetnek megfelelő legeredményesebb tematika alapján.


  Az iskolahajó
  A vitorlás Szkipper Tréningeket és a Manőver Tréningeket az MJA Odysseus nevű, GibSea 51 típusú, 2003-as építésű speciális iskolahajóján szervezzük. Az Odysseus iskolahajó fel van szerelve minden eszközzel, ami az oktatáshoz szükséges.
  Az 5 kabinos iskolahajón általában 8 kadét vesz részt az oktatásban. A kabinok komfortfokozatuk szerint a Szkipper és Kapitány Tréningeken osztályokba vannak sorolva:
  I. osztály - jobb első ( B) kabin, a legnagyobb komfortot nyújtó és ezért a legdrágább
  II. osztály - bal első (C) és a jobb hátsó (D) kabin, közepes árfekvésű
  III. osztály -orrkabin (A), a legkényelmetlenebb és így a legolcsóbb.


  Az Odysseus iskolahajó belülről így néz ki:

  Végezetül bízunk benne, hogy mindenki megszerzi azt a tudást, amely alapján kiadható a Képzési igazolás, és ezt követően a Szkipper Tréningen megtanulja a biztonságos hajózáshoz szükséges gyakorlati ismereteket is. Ezzel nem lesz nehéz a sikeres képesítő vizsga sem.


  Reméljük továbbá, hogy ennek birtokában a hajózás majd sok-sok örömet fog szerezni az új szkippereknek.

  Ha ez így lesz, elértük célunkat.


  Mindenkinek jó szelet és szerencsés hajózást kívánunk!

  Vass Tibor
  az MJA vezetője


 • A hatósági képesítő vizsga

  A hatósági képesítő vizsga feltételeit a Képesítési rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.amely fontosabb rendelkezései a következők:

  1. Jelentkezés a vizsgára
  A jelentkezés formai és tárgyi követelményei
  1.1. A vizsgára jelentkezni legalább 10 munkanappal a kijelölt vizsgaidőpont előtt a szükséges dokumentumoknak a hajózási hatóságnál történő leadásával lehet. Ha a hajózási hatóság hiányosságot állapít meg, erről a vizsgázót értesíti. Ha a hiánypótlás a vizsga időpontja előtt 3 munkanappal nem történik meg, a vizsgázó nem vizsgázhat, nem vehető fel a vizsgajegyzőkönyvre, illetve csak a hiánypótlást követően határozható meg az új vizsgaidőpont. 2.1.3 A vizsga alapfeltételei - Vizsgán a vizsga jellegéhez (elméleti, illetve gyakorlati) illő ruházatban lehet részt venni.
  - Személyazonosság igazolására alkalmas arcképes igazolványát, valamint hivatásos és szolgálati célú vizsga esetén hajós, illetve tengerész könyvét a jelentkező a vizsgán köteles felszólításra bemutatni.
  - Ezen okmányok hiányában, illetve vizsgára alkalmatlan (például alkoholos, láthatólag bódult) állapotban megjelent, meg nem engedett segédeszközöket vizsgára behozó, az alkalomhoz elfogadhatatlanul öltözött vizsgázót a vizsgáról ki kell zárni.
  - A vizsgára bekapcsolt mobiltelefont, magnetofont, CD-lejátszót, szövegtárolásra is alkalmas eszközt, egyéb elektronikus vagy nyomtatott segédeszközt (kivéve a vizsgabizottság által ellenőrzött számológépet, valamint a vizsgához szükséges szerkesztési eszközöket) bevinni, és azt használni nem szabad. A vizsgán ilyen eszközt használó személy kizárható a vizsgáról és eredményét ”nem felelt meg”-ként kell bejegyezni a vizsgajegyzőkönyvbe. E korlátozásokat a vizsgáztató a vizsga megkezdésekor a jelentkezőkkel szóban ismerteti.
  - A felfüggesztés vagy kizárás tényéről és körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
  - Az eset súlyától függően a vizsgázót az illetékes hajózási hatóság a további vizsgáktól 1-6 hónapig terjedő időtartamra eltilthatja, amelyről a képesítések nyilvántartására szolgáló informatikai eszközön tájékoztatja a többi hajózási hatóságot. Az eltiltás ideje alatt a jelölt más hajózási hatóságnál sem tehet hajózási képesítő vizsgát.
  - A vizsga megkezdéséről elkésett vizsgázó (aki beszólításakor nem jelenik meg) nem követelheti ismételt beszólítását. Ha a vizsgabizottság a vizsganapon belül konkrét időpontot határoz meg vagy engedélyez a vizsgázó vizsgakezdésére, akkor ez a szabály erre az időpontra vonatkozik.
  - A vizsga ideje alatt (a kérdések átvételét követően) a vizsgahelyszínt elhagyni nem szabad. Ha a vizsgázó elhagyja a vizsga helyszínét, akkor a vizsgabizottság a vizsgát megszakítja és az addigi teljesítmény alapján értékeli a vizsgáját. Indokolt esetben (például egészségügyi ok) a vizsgabizottság dönt a vizsga folytathatóságáról.
  - Aki a vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, illetve akadályoztatását legalább egy munkanappal a vizsga megkezdése előtt nem jelzi a hajózási hatóságnak, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.
  · Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei az alábbiakban felsoroltak:
  (1) Kitöltött és leadott Vizsgakérelem (a MJA szervezi),
  (2) A hatósági vizsgadíj befizetése (17 888 Ft volt 2011.ben)
  (3) 18. életév betöltése
  (4) érvényes belvízi sport- és kedvtelési célú vitorlás- és/vagy motoros képesítés
  (5) az MJA Képzési igazolása
  (6) A gyakorlati hajózási ismeretek elsajátításának igazolása Fedélzeti oktatási naplóval
  (7) a képzési igazolás birtokában teljesített tengeri hajózási gyakorlat igazolása
  (8) hatósági orvosi alkalmasság igazolása
  (9) alapfokú hajózási elsősegély-nyújtási ismeretek igazolása, amelyet az MJA-tól független képző szervnél kell megszerezni
  (10) 1 db igazolványkép
  (11) személyi igazolvány.

  Írásbeli vizsga: Az összevont írásbeli vizsga kezdete 8 óra, vége az adminisztráció befejezését követő 4 óra eltelte. Az írásbeli vizsgán a következő tárgyak szerepelnek:< br> 1. parthajózástan - számítási és szerkesztési feladat
  2. mágnességtan - számítási feladat
  3. COLREG - szöveges
  4. mentőfelszerelések, jelzőeszközök, használatuk, segélykérés - szöveges
  5. felkutatási, mentési, túlélés-technikai ismeretek - szöveges
  Szóbeli vizsgát csak a sikeres írásbeli vizsga után (vagy akkor, ha a kadét csak pótvizsgára bukott) lehet tenni. A szóbeli vizsga helye a NKH Hajózási Főosztály, 1066 Bp. Teréz krt. 62. A szóbeli vizsga tárgyai a képzéson oktatott tárgyakkal azonosak (mind a 12 szerepel, vagyis az írásbeli tárgyakból is van szóbeli vizsga). A szóbeli vizsgán különösen jól kell ismerni a kódlobogókat, a hajók jelzéseit és a térképek használatát.
  A szóbeli vizsgára a kadétok egyéni időpontokat kapnak. Egy kadét kb. 40 percig vizsgázik.
  Sikertelen vizsga. A NKH vizsgaszabályzata szerint, ha a vizsgázó maximum két tárgyból nem felel meg, akkor a vizsgát folytathatja, de ebben az esetben ezekből a tárgyakból pótvizsgát kell tennie. A pótvizsgát legkorábban 1 héttel a sikertelen vizsgát követően lehet letenni, a pótvizsgadíj befizetése után, egyénileg egyeztetett időpontban. Két tárgynál többől elégtelen osztályzatú, abban az esetben 3 hónap múlva tehet ismétlővizsgát, a teljes vizsgaanyagból, a teljes vizsgadíj befizetése után - egyeztetett időpontban. A második sikertelen pótvizsgát követően a jelölt új vizsgázónak minősül, a teljes díjat be kell fizetnie, és teljes írás - és szóbeli vizsgát kell tennie.
  Itt jelentkezhet a képzésainkra:
   

  Iroda (a térképen): Bp. XI. Barázda u. 18.
  GPS: Lat=47.457838°N Lon=19.042611°E


  levél: 1116 Budapest Barázda u. 18.

  +36 70 6248600

  +36 1 4810348

  Az új

  weboldalunk

  https://jachtakademia.hu  A Jachtakadémia számokban:
  2020. szeptember 20.

  Alapítva: 1992.

  Tengeri
  képzések:
  454

  Rádiós
  képzések:
  262

  Tengeri hallgatók:
  4 622 fő

  Rádiós hallgatók:
  1 719 fő

  Túrák:
  462

  Mérföldek:
  (Vass Tibor)

  227 950 tmf, ami 10,55 Föld kerület  Tengeri

  képzések


  Tengeri rádiózás

  GMDSS/SRC és LRC

  2020. őszi szemeszter
  No 260. 08.28.
  No 261. 09.18.
  No 262. 10.9.
  No 263. 10.30.
  2021. téli szemeszter
  No 264. 12.18.
  No 265. 01.08.
  No 266. 01.29.
  No 267. 02.19.
  2021. tavaszi szemeszter
  No 268. 03.12.
  No 269. 04.02.
  No 270. 04.23
  No 271. 05.14.
  részletek itt

  Tengeri vizsg

  2020-21


  Távoktatásos képzések

  Coastal Master
  (partmenti vizsga)

  Minden hónap első hétfőjén indítjuk a távoktatásos Coastal Master képzést.
   2020. év
  • 455. szept.2.
  • 458. okt.7.
  • 459. nov.19. élő webináriumi
  • 465. dec.7.
   2021. év
  • 468. jan.4.
  • 474. febr.1.
  • 476. márc. 1.
  • 477. ápr. 6.
  • 478. máj. 3.
  • 480. jún. 7.
  Coastal Master tanrendek

  Offshore Master
  (200 mérföldes vizsga)

  Minden páros hónap első hétfőjén indítjuk a távoktatásos Ofshore Master képzést.
   2020. év
  • 456. okt.5.
  • 456. okt.7.
   csillagászati navigációs mérések Alsóörsön
  • 466. dec.7.
   2021. év
  • 472. jan.19.
   csillagászati navigáció a Planetáriumban
  • 475. febr.1.
  • 473. jan.22.
   Túléléstechnika elmélet + uszodai gyakorlat
  Offshore Master tanrendek

  Hagyományos élő tantermi

  és webináriumos képzések

  Ilyeneket évente egyszer indítunk.
  • 459 nov.19.Coastal Master webinárium
  • 462 nov.29. Offshore Master tantermi

  Tengeri képzések teljes listája  Tengeri gyakorlat

  Megjegyzés:
  2020-21. tanévtől a Skipper tréningeket átnevezük Coastal Master Tréningre 2 okkból:
  1. A magyar tengeri jogosítvány neve Costal Master Certificate,
  2. tettük ezt azért is, mert a horvát gyorstalpalósok elerrodálták a Szkipper tréning nevet.

  Coastal Master Tréning

   2020. év
  • No 463. szept.15.-8nap
  • No 464. okt.8 - 8 nap 2021. év
  • No 469. ápr.6.-11nap
  • No 471. ápr.26.-11nap
  • No 473. máj.14.-11nap
  • No 474. jún.3.-8nap
  • No 478. jszept.17 -8nap
  • No 479. szept.27.-11nap

  Offshore Master Tréning

  2020-21. tanévtől a Kapitány Tréningeket átnevezük Offshore Master Tréningre mert a magyar tengeri jogosítvány neve Offshore Master Certificate,
   2021. év
  • No 475. jún. 21. - 15 nap
  • No 476. júl. 22. - 15 nap

  VIP Manőver Tréning

  5 nap, max. 4 fő a hajón.
   2020. év
  • No 452. szept.28.
  • No 455. okt.2.

   2021. év
  • No 468. márc.28.
  • No 470. ápr.19.
  • No 472. máj.10.
  Hajózási gyakorlatok

  Trópusi oktató túrák

  • Tahiti
   No. 465. okt. 21.
   No. 466. nov. 2.


  • Kuba
   No. 467. 2021 febr. 5.
   No. 468. 2021 febr.16.


   Megjegyzés:
   A szürke színű képzéseinkre már nem lehet jelentkezni.


  MESTER KÉPZÉSEK

  Csillagászati mérések a Balatonnál

  2020. okt.7.
  esőnap: okt.16

  Csillagászati navigáció a Planetáriumban

  • 472. 21. jan.19.

  Kikötői manőverek elmélete

  • 461. 20. nov.25.

  Horgonyzás a tengeren

  • 460. 20.nov.24.

  Túléléstechnika elmélet
  és uszodai gyakorlat

  473. 21. jan.22

  Chartplotter használata

  471. 21.jan. 15.

  Adriai meteorológia

  • 479. 21. máj.27.

  Coastal Master felújító

  • 463 20. dec.1.
  • 463 20. dec.2.

  Tengeri radar

  • 470. 21.jan.12.

  Charter tanfolyam

  • Trópusi Charter:
   467. nov.14.
  Képzéseink és áraink


  Megjegyzés:
  A szürke színű képzéseinkre már nem lehet jelentkezni.  Jachtakadémia az RTL Klub műsorában


  Ilyen a Skipper tréning <


  Tengeri túléléstechnikai tanfolyam
  Wild Joe Sailing Team
  -->
  RÓLUNK TENGERI TANFOLYAMOK TRÉNINGEK HAJÓNAPLÓ Tengeri Tudástár LETÖLTÉSEK JAK VIDEÓK látogató
  2013. február 11.-től