tengeri vitorlázás
RÓLUNKTANFOLYAMOK TRÉNINGEKÁRAK IskolahajóHAJÓNAPLÓTENGERI TUDÁSTÁRJAKLINKEKCHARTERVIDEÓK
tengeri vitorlás jogosítvány
tengeri jogsi, tengeri jogosítvány és tengeri vizsga
A tengeri vizsgákról általában
Szintfelmerő teszt
HAJÓZÁSI TANFOLYAMOK
    - IV. oszt. (Day Skipper)
    - III. oszt. (Coastal Skipper)
    - II. oszt. (Offshore Skipper)
    - I.oszt. (Yachtmaster Ocean)
    - Kiegészítő tanfolyamok
    - Tanfolyamok táblázata
RÁDIÓS TANFOLYAMOK
    - Partmenti rádiós
      (GMDSS/SRC) vizsga
    - Nyílttengeri rádiós
       (GMDSS/LRC) vizsga
GYAKORLATI KÉPZÉS
    - ODYSSEUS iskolahajó
    - Gyakorlati oktatás
    - Manöver, Havária
       és más tréningek...
    - Aktuális tréningek listája
JELENTKEZÉS
 
  Főoldal / Tengeri tanfolyamok / 200 mf. (II. o.) tanfolyam
 
tengeri vitorlás skipper vizsga a Jacht Akadémián nyílt tengeri - óceáni hajós kapitányi tanfolyam és vizsga
200 mérföldes
II. osztályú tanfolyam
offshore skipper certificate
SZINTFELMÉRŐ TESZT
Kipróbálhatja, hogy elméleti tudása elegendő-e a 200 mérföldes (II. osztályú) tanfolyamot záró vizsga sikeres letételéhez
Ezt a képesítést azoknak ajánljuk, akik a nyílt tengeren akarnak hajózni vagy át akarnak kelni az óceánon és biztonságosan szeretnének hajózni.
A kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez jóváhagyott elméleti tanfolyamot és az azt folytató gyakorlati képzést (KapitányTréning) indítunk. A két oktatási forma elválaszthatatlan szerves egységet alkot, mivel a biztonságos hajózáshoz elméleti és gyakorlati ismeretek kellenek.
Ez óceáni átkelést megalapozó tengeri jogosítvány, amely megalapozza a korlátozás nélküli I. osztályú tengeri jogsít.

A gyakorlati képzést a kapitány tréningen végezzük, amely tipikus útvonala:
Észak-Adria - Szicília - Málta - Ithaka - Korfu - Kotor - Dubrovnik - Észak-Adria.
Mindez 15 nap alatt, általában 1600-1800 mérföldet hajózva.
A l600-1700 mérföldes (ebből általában 40-700 éjszakai mérföld) hajózási gyakorlat során a skipperek elvégzik az előírt 10 csilagászati navigációs helymeghatározást és megfelelő nyílt tengeri navigációs ismeretet szereznek az önálló hajózáshoz.
A következõ képesítési fokozat, amelynek az elméleti vizsgája már az óceánon való átkeléshez készít fel.

II. osztályú tengeri jogsi angol megfelelője az offshore skipper certificate.

A Magyar Jacht Akadémia nem foglalkozik horvát képesítéssel.

Az elméleti tengeri kapitányi tanfolyamot csak az őszi szemeszterben indítutjuk, évente egyszer. Az óráit csütörtökönte 5 akadémiai órában, 17órától 21 óráig tartjuk, a Magyar Hajózási Szakközépiskolában.

A magyar kapitány vizsga megszerzése sokkal nehezebb, mint a horváté, mert itt tanulni kell.
De kinek is tanulunk?
A vizsgabiztosnak?
Nem.
Magunknak.
A családunk, a barátaink és a saját biztonságunkért.

Aki nem így gondolja, az ne jöjjön hozzánk.


A II.oszt. képesítés megszerzésének menetrendje:

A II.oszt. képesítés megszerzésének menetrendje:
a) ma III. osztályú skipper képesítés megléte a gyakorlat kezdetéig, b) jóváhagyott tengeri csillagászati navigációs és óceánhajózási tanfolyam sikeres elvégzése, amelyet a Képzési igazolás bizonyít,
c) a Képzési igazolás birtokában a tengeri kapitányr tréningen teljesített gyakorlati oktatás és hajózási gyakorlat,
d) hatósági elméleti vizsga
e) a rádiós GMDSS/GOC vizsga (ez a képesítés kiállításának feltétele, korábban is letehető)


A vidékieknek és az elfoglaltaknak a Magyar Jacht Akadémia a II. osztályú (200 mérföldes) tengeri vizsgára felkészítő akkreditált elméleti távoktatásos képzési formát indított el 2012-ben.
Ez a jól működő (95%-os eredményességű) hagyományos oktatási rendszert veszi alapul.
A hagyományos tananyag az előadások video felvételével egészül ki, amelyet otthon akár többször is meg lehet nézni és hallgatni. Szükség esetén e-mailes konzultációra is van lehetőség.
A távoktatásos képzés kialakításánál alapvető szempont volt, hogy ne csökkenjen az oktatás sok-sok év alatt kialakított szakmai színvonala. Ennek érdekében a tananyag funkcionális részekre van osztva, amely elsajátítása tesztekkel, házi feladatokkal kerül ellenőrzése. Legalább 70%-os megfelelés esetén a hallgató folytathatja a képzést, megkapja a következő rész videóját, feladatait.
Az eredményes felkészülés érdekében két konzultáción kötelező személyesen részt venni.
A távoktatásos és a hagyományos képzések átjárhatóak, mivel a tananyag azonos. Erre a képzés során egy alkalommal van lehetőség.
Nem változott a képzés gyakorlati része, amire a kapitány tréningen van lehetőség.

A távoktatásos képzés menete és tanfolyami szabályzata:
A távoktatásos képzés menete

A távoktatásos tanfolyami szabályzat


I. osztályú tengeri kishajó vezetői vizsga tárgyai
a) csillagászati navigáció,
b) trópusi meteorológia,
c) útvonaltervezés,
d) óceánhajózási navigációs ismeretek.


P> ...

Az elméleti és a gyakorlati képzésre való jelentkezés
Elméleti képzésre a jelentkezési lap kitöltésével történik. A kadét helye akkor garantált az elméleti képzésben, ha megismerte és elfogadta a tanfolyami tájékoztót és szabályzatot majd ezt követően aláírva megküldte a jelentkezési lapot a MJA-nak és kifizette a részvételi díjat. Az elméleti tanfolyam létszáma minimum 8, maximum 28 fő.

Gyakorlati képzésre az igény e-mailben való bejelentésével történik. Ekkor a kadét 1 hét opciót kap a kiválasztott szkipper tréningen az általa megjelölt kabinban történő részvételre. Ennek lejártáig meg kell kötnie az MJA-val a gyakorlati oktatási szerződést. A kapitány tréningen a kadétok létszáma minimum 6, maximum 8 fő. A kadét helye akkor biztosított az adott oktatót túrán, ha a kapitány tréning oktatási szerződés szerinti fizetési kötelezettségének eleget tett.

Az oktatások helye
Az Elméleti oktatási helyszíne a a kapitányi tanfolyamoknál a Gábor Dénos Főiskola.
- Gyakorlati oktatási bázisunk az MJA tulajdonát képező 15,8 m hosszú GibSea 51 típusú vitorlás, az Odysseus iskolahajó. Hajónk állandó kikötője Horvátországban, a Krk-szigeten, a Punat Marinában van. Egyes tréningek Szlovéniából, Portorozból indulnak....

Kedvezmények az elméleti tanfolyamra
1. Diákoknak 10 % kedvezmény,
2. Csoportos kedvezmény: minden hozott kadét után 10% kedvezmény
A tengeri elméleti tanfolyam kedvezményei összevonhatóak, de a gyakorlati képzések esetében az elméleti tanfolyami kedvezmények nem alkalmazhatóak.


A sikeres elméleti vizsgára való felkészülés
Rendszeres tanulást kíván, amely a tanrend szerinti órák látogatását és az otthoni, egyéni felkészülést foglalja magában. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a sikeres vizsga feltételei a következők voltak:

a. A tanfolyami órák rendszeres látogatása, és legfeljebb 20 óra mulasztása, amit azonban a kadétnak önállóan kell bepótolnia. A kadét az elmulasztott órákon leadott anyag bizonyos részeit a MJA-tól igényelt táblajegyzetből is pótolhatja. Egy kadét maximum 20 óra anyagát kaphatja meg. A táblajegyzet az óra nyers, vágatlan hangfelvétele, kiegészítve a tábla törlés előtti digitális fényképével. Jelenleg nincs minden témakör feldolgozva, ezek köre folyamatosan bővül.
A tananyag jellege miatt csak a Szkipper tréningen pótolható a térképszerkesztés,
b.az előadások közötti heti 5-10 óra rendszeres háttértanulás, ami az órán elhangzott tananyag jegyzeteinek és a tankönyvek figyelmes átolvasását jelenti.
c.a házi feladatok rendszeres, hibátlan megoldása,
d.a tanfolyami tesztek legalább 70%-os eredményű megoldása,
e. a Házi dolgozat legalább 70%-os megoldása,
f.legalább 70 %-os eredményű tanfolyami záróvizsga,
g.a képesítő vizsga előtt legalább, kapitány tréning után 30 óra önálló, ismétlő, összefoglaló és rendszerező tanulás.


Az elméleti tanfolyam oktatási segédletei
Az elméleti tanfolyam oktatási segédletei, amelyeket a kadétok az önálló tanuláshoz használhatnak fel a következők:
Kötelező segédletek, amely szervesen beleépülnek az oktatásba, és amelyek nélkül szinte lehetetlen levizsgázni:
(1) Rhül Lajos: Csillagászati navigáció
(2 ) az MJA Navigációs példatára,
(3) a horvát 100-18 számú 1:100 000 léptékű navigációs térkép és egy angol térkép fénymásolata,
(4) szögrakó (navigációs) vonalzó,
(5) hagyományos három szögvonalzó, ceruza, radír, körző,
(6) sin-cos számolására alkalmas számológép,
(7) az MJA Házi dolgozata, amely a példatárban található.

Ajánlott tankönyvek, amelyek az órán elhangzottak átismétlését, elmélyítését segítik:
(8)Horváth Csaba - Baffia György: Jachtnavigátor I. és II. kötet.

Más hajózási (idegen nyelvű) szakirodalom.

On-line tanulókör. Minden tanfolyamhoz az MJA egy zárt, ingyenes internetes levelezőlistát hoz létre, amely a kadétok egymás közötti információ-cseréjét, közös tanulását kívánja elősegíteni. A tanfolyam kezdetekor a kadétok jogosultságot kapnak az on-line tanulókör eléréséhez. A levelező listára küldött e-maileket minden kadét megkapja és válaszolhat rá. Ha egyéni kérdések merülnek fel, azt közvetlenül a Jacht Akadémiához kell megküldeni.
A kadétok az (1-2-3-4) és a (8) sorszámú segédleteket az MJA-n beszerezhetik.


A kadétok eredményességének mérése
1. a Házi feladatok alapján. A kadétok a tanfolyam kezdetén megkapják a Navigációs példatárat, amely az adott típusi feladat megoldásában alkalmazandó szabályokat, egy mintapéldát, 5 gyakorlófeladatot, 5 kötelező házi feladatot és 5 ajánlott házi feladatot tartalmazza. Minden jól megoldott kötelező házi feladati példa egy pontot ér, de az összetettségük szerint a eredmények súlyozva számítanak. Ebből kerül kiszámításra a házi feladatok eredményessége.

2.Témazáró és tesztek alapján. A kadétok az egyes témák sikeres elsajátításának felmérése céljából az órarend szerint meghatározott napokon témazáró teszteket írnak. Lehetőség van a hiányzók részére pótteszt megírására is, a hiányzást követő első alkalommal. A tesztek eredményeit külön összesítjük. Nincs lehetőség javító teszt írására a szorgalmi időszak alatt.

3. Házi dolgozat alapján. Ez segíti a kadét vizsgára való felkészülését. Ebben a képesítő vizsgához hasonló összetételű feladatok vannak, amelyek összefoglalják a tanfolyam és a vizsga anyagát. Ennek írásbeli feladatainak megoldásait az órarendben meghatározott időpontig kell beadni. A szóbeli vizsga jellegű feladatotok megbeszélésére - igény szerint - a tanfolyamot záró konzultáción van lehetőség.

4.Záró vizsga alapján. A tanfolyam záró vizsgával fejeződik be, amely jellegében a hatósági képesítő írásbeli vizsgához hasonló.

Az eredményesség jellegében a következő összetevőkből áll, amely a tananyag állandó fejlesztése miatt módosulhat:
- házi feladatok: 30%,
- tesztek: 30%
- házi dolgozat: 10%,
- Záró vizsga: 30%.

A 70%-os teljes eredményességet elérő kadét teljesítette a tanfolyam minimális követelményeit, megkapja a Képzési igazolást a tanfolyam elvégzéséről, ami a kötelező hajózási gyakorlat megkezdésének feltétele.


A MJA eredményességének mérése:
A tanfolyam során az egyes tárgyak és az oktatók értékelésével és a tanfolyam végén az MJA egész tevékenységét mérő értékelőlappal történik.


Kapitány Tréning:

Kapitány Tréning, az elméleti oktatás folytatása a tengeren és a hatósági képesítés feltétele.
A Kapitány Tréning célja a következő:
1. Az elméleti kapitány tanfolyamon megszerzett ismeretek bővítése, gyakorlati alkalmazása, tengerhajózási gyakorlati ismeretek elsajátítása, tapasztalatszerzés. 2. A 200 tmf-es (II. osztályú) tengeri kishajó-vezetői képesítés (nyilt tengeri jogsi) megszerzésének feltételeként előírt 1000 tmf (ebből legalább 200 tmf éjszakai) lehajózása nyílt tengeri hajózási viszonyok között.
3. A Fedélzeti oktatási naplóban rögzített gyakorlati ismeretek átadása,
4. A skipperek aktív felkészítése az önálló, felügyelet nélküli biztonságos nyílt tengeri tengeri hajózásra,
5. A kadétok különböző fokú felkészültségét, gyakorlati tapasztalatait figyelembe vevő, a hiányosságaikat felszámoló utóképzés,
6. A több mint 35 éves hajózás során szerzett tapasztalatok tematikus átadása,

A Kapitány Tréningen a kadétok önállóan vezetik a hajót, az oktatókapitány (Szkipper-instruktor) felügyelete mellett, aki általában Vass Tibor.
A Kapitány tréningen a tanfolyamtúra idején menetben a kadétok kabinonként (2 órás váltással) folyamatos őrséget adnak. Ebből 1 óra a navigációs, 1 óra pedig a kormányos őrség. Az őrségben lévő párok az első óra után cserélődnek. A navigációs őrség (a navigátor) felel a hajóért, irányítja azt, meghatározza a kormányzandó irányokat, dönt a vitorla állításáról, a reffelésről stb. A kormányos őrség ellátja a navigációs figyelőszolgálat feladatait, jelzi a navigátornak az új hajók, a fények, a part stb. feltűnését, valamint teljesíti a navigátor utasításait, amelyek a hajó kezelésére vonatkoznak. A kapitány Tréning második felében már GPS nélkül, csak a csillagászati navigácóval( az égitestek magasságának méréséből végzett helymeghatározás) történik a hajózás, általában a Málta - Ithaka útvonalon.

A fedélzeti oktatási napló szerint a kapitány tréningen a következő ismereteket kell elsajátítani:
A képesítési rendelet IV. mellékletének II. rész. 11. pontja szerint:
11. A fedélzeti oktatási napló a következő feladatok elvégzését igazolja:
n) csillagászati navigációs helymeghatározás nappal,
o) csillagászati navigációs helymeghatározás szürkületben,
p) deviáció meghatározása csillagászati módszerekkel.

A Kapitány tréningen az oktatás a következő módon folyik: 1. a kikötési és indulási manőverek ismertetése, a hajózás kezdete előtt.
2. a navigációs őrség során az instruktor a navigátornak megmutatja a hajózási körzetnek megfelelő gyakorlati fogásokat,
- a nyílt tengeren az összeütközés elkerülésere a radar és az AIS használata,
- az út első felében GPS-el ellenőrzött csillagászati navigációs helymeghatározás és a deviáció meghatározása,
- az út második felében GPS nélküli, valódi csillagászati navigációs helymeghatározás.
3. az arra alkalmas időpontban az instruktor a kadétoknak a tréning tematikája szerinti oktatást tart,
4. az instruktor felügyelete alatt végzett önálló kikötések.
5.Csillagászatai navigációs gyakorlatok önálló helymeghatározás.

Gyakorlati vizsga: A tréning ideje alatt folyamatosan értékeli az instruktor a kadét teljesítményét azt a hajó fedélzetén tartott gyakorlati oktatások tanfolyami naplójában rögzíti. Ennek eredményét a kadét számára az MJA által kiadott Fedélzeti Oktatási Naplóba átvezeti a túra végén a sikeres gyakorlati vizsgát követően.
Az MJA instruktora minősíti a kadét önálló hajózásra való alkalmasságát és ennek alapján a kadét a következő minősítéseket kaphatja az elért teljesítmény szerint:
- 100 %: Túravezetőnek alkalmas, aki az óceáni túránkon (díjazásért is) túrát vezethet,
- 75-94%: Önálló hajózásra alkalmas, aki családjával, barátaival biztonsággal hajózhat a nyílt tengeren,
- 75% alatt: További gyakorlat szükséges, akinek sajnos még nem javasolható az önálló nyílt tengeri hajózás és így az MJA a Fedélzeti oktatási naplóban nem tudja igazolni gyakorlati tudását. Ezért nem vehet részt a hatósági képesítő vizsgán.

Manőver Tréning:
A manőver Tréninget 2000 óta szervezi a MJA. Ez a kikötői és horgonyzási manőverek elméleti és gyakorlati elsajátítását szolgálja, 2 fél és 3 vagy 4 egész nap alatt, az adott időjárási helyzetnek megfelelő legeredményesebb tematika alapján.


Az iskolahajó
A vitorlás Szkipper Tréningeket és a Manőver Tréningeket az MJA Odysseus nevű, GibSea 51 típusú, 2003-as építésű speciális iskolahajóján szervezzük. Az Odysseus iskolahajó fel van szerelve minden eszközzel, ami az oktatáshoz szükséges.
Az 5 kabinos iskolahajón általában 8 kadét vesz részt az oktatásban. A kabinok komfortfokozatuk szerint a Szkipper és Kapitány Tréningeken osztályokba vannak sorolva:
I. osztály - jobb első ( B) kabin, a legnagyobb komfortot nyújtó és ezért a legdrágább
II. osztály - bal első (C) és a jobb hátsó (D) kabin, közepes árfekvésű,
III. osztály -orrkabin (A), a legkényelmetlenebb és így a legolcsóbb.


Végezetül bízunk benne, hogy mindenki megszerzi azt a tudást, amely alapján kiadható a Képzési igazolás, és ezt követően a Szkipper Tréningen megtanulja a biztonságos hajózáshoz szükséges gyakorlati ismereteket is. Ezzel nem lesz nehéz a sikeres képesítő vizsga sem.


Reméljük továbbá, hogy ennek birtokában a hajózás majd sok-sok örömet fog szerezni az új szkippereknek.

Ha ez így lesz, elértük célunkat.


Mindenkinek jó szelet és szerencsés hajózást kívánunk!

Vass Tibor
az MJA vezetője


Amennyiben jelentkezni kíván a tanfolyamra, megteheti itt:
 

Iroda (a térképen): Bp. XI. Barázda u. 18.
GPS: Lat=47.457838°N Lon=19.042611°E


levél: 1116 Budapest Barázda u. 18.
Tel\Fax: +36 (1) 206-0884 Mobil: +36 70 624 8600
Tengeri

tanfolyamok


Tengeri rádiózás

SRC

LRC

Rádiós tanfolyamok ütemezése és árai

Letöltés pdf formában


Skipper vizsga

Távoktatásos tanfolyam

Következő tanfolyam kezdete:
 • 357. márc. 17. - 12tmf,
 • 358. márc. 17. -200tmf,
 • 361. okt. 6. - 12tmf,
 • 362. okt. 6. -200tmf,
 • 367. dec. 6. - 12tmf,
 • 368. dec. 6. -200tmf,

Hétvégi tanfolyam

Következő tanfolyam kezdete:
 • 365/H nov.25.-12 tmf (5 nap)
 • 366/H dec.04.-200 tmf(6 nap)

Órarendek


Speciális tengeri tanfolyamok

Csillagászati mérések a Balatonnál

363. Alsóörs - október 11.

Tablettel a tengeren

 • 351. jan. 18.
 • 364. okt.17.

Charter tanfolyam

 • 354. jan. 18.
 • 360. máj. 16.

Adriai meteorológia tanfolyam

 • 356. márc.14.
 • 359. máj. 4.

Tengeri gyakorlat

Havária Tréning

No 397. - 2017. Márc.7.

VIP Manőver Tréning

 • No 397. - 2017. Márc.27.
 • No 399. - 2017. Ápr.24.

Szkipper Tréning

 • No 396. - Márc.16.
 • No 398. - Ápr.3.
 • No 402. - Jún.4.
 • No 402/A. Jún.21.
 • No 406. - Aug.6. (Korfu-Punat)
 • No 407. - Szept.18.

Kapitány Tréning

 • No 401. - Máj.18.
 • No 403. - Júl.7.

-->
RÓLUNK TENGERI TANFOLYAMOK TRÉNINGEK HAJÓNAPLÓ Tengeri Tudástár LETÖLTÉSEK JAK VIDEÓK látogató
2011. február 11.-től