MJA.hu főoldala

ahol megtanulhatsz önállóan hajózni a tengeren

Vass Tiborról
tengeri vitorlázás
RÓLUNKTANFOLYAMOKTovábbképzésekTengeri rádiózás TRÉNINGEKÁRAK IskolahajóHAJÓNAPLÓTENGERI TUDÁSTÁRJAKVIDEÓK
tengeri vitorlás jogosítvány
tengeri jogsi, tengeri jogosítvány és tengeri vizsga
A tengeri vizsgákról általában
Szintfelmerő teszt
HAJÓZÁSI KÉPZÉSEK
    - IV. oszt. (Day Skipper)
    - III. oszt. (Coastal Master)
    - II. oszt. (Offshore Master)
    - I.oszt. (Yachtmaster Ocean)
Mester képzések
    - Tanfolyamok táblázata
RÁDIÓS TANFOLYAMOK
    - Partmenti rádiós
      (GMDSS/SRC) vizsga
    - Nyílttengeri rádiós
       (GMDSS/LRC) vizsga
GYAKORLATI KÉPZÉS
    - ODYSSEUS iskolahajó
    - Gyakorlati oktatás
    - Manöver, Havária
       és más tréningek...
    - Aktuális tréningek listája
JELENTKEZÉS
 
  Főoldal / Tengeri tanfolyamok 200 mf. (II. o.) tanfolyam
 
nyílt tengeri - óceáni hajós kapitányi tanfolyam és vizsga

200 mérföldes

II. osztályú tanfolyam


OFFSHORE SKIPPER

CERIFICATE

NYILATKOZAT:
A Magyar Jacht Akadémia (a továbbiakban: MJA) akkreditált képző szervként a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet ( a továbbiakban: Képesítési rendelet)szerint szervezi az oktatási tevékenységét.
Az akkreditáció száma: TO/KKF/003/2005.
A kedvtelési célú II. osztályú (200 mérföldes) tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez jóváhagyott elméleti tanfolyamot és az azt folytató gyakorlati képzést (Kapitány Tréning) indítunk. . A két oktatási forma elválaszthatatlan szerves egységet alkot, kiegészítik egymást, továbbá ez a hatósági vizsgáztatás jogszabályi feltétele.


A 2020-21. tanévben a következő képzéseket indítjuk:

1. kapitany vizsga

2. rádiós vizsga

3. kapitányi gyakorlat


Tesztelje tudását

az óceán hajózási ismeretekből


A fenti linkre kattintva 20 kérdésből álló tesztet tud kitölteni. Ennek redménye alapján el tudja dönteni, hogy Önnek az elméleti tudása elegendő-e a biztonságos hajózáshoz, vagy esetleg eljön hozzánk tanulni.

A tesztet kitöltése után megkapja a

HELYMEGHATÁROZÁS

A NAP MÉRÉSÉVEL

shémát!

Ez a teszt a magyar II. osztályú (Offshore Skipper - 200 mérföldes) - tanfolyam anyagából lett összeállítva.
A II. sztályú magyar képesítést Horvátországban a Jachtmaster A vagy a B jogosítványnak fogadják el.
Ezt a képesítést azoknak ajánljuk, akik a nyílt tengeren akarnak hajózni vagy át akarnak kelni az óceánon és biztonságosan szeretnének hajózni.
A kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez jóváhagyott elméleti tanfolyamot és az azt folytató gyakorlati képzést (KapitányTréning) indítunk. A két oktatási forma elválaszthatatlan szerves egységet alkot, mivel a biztonságos hajózáshoz elméleti és gyakorlati ismeretek kellenek.
Ez óceáni átkelést megalapozó tengeri jogosítvány, amely megalapozza a korlátozás nélküli I. osztályú tengeri jogsít.

A gyakorlati képzést a kapitány tréningen végezzük, amely tipikus útvonala:
Észak-Adria - Szicília - Málta - Ithaka - Korfu - Kotor - Dubrovnik - Észak-Adria.
Mindez 15 nap alatt, általában 1600-1800 mérföldet hajózva.
A l600-1700 mérföldes (ebből általában 40-700 éjszakai mérföld) hajózási gyakorlat során a skipperek elvégzik az előírt 10 csilagászati navigációs helymeghatározást és megfelelő nyílt tengeri navigációs ismeretet szereznek az önálló hajózáshoz.
A következõ képesítési fokozat, amelynek az elméleti vizsgája már az óceánon való átkeléshez készít fel.

II. osztályú tengeri jogsi angol megfelelője az offshore skipper certificate.

A Magyar Jacht Akadémia nem foglalkozik horvát képesítéssel.

Az elméleti tengeri kapitányi tanfolyamot csak az őszi szemeszterben indítutjuk, évente egyszer. Az óráit csütörtökönte 5 akadémiai órában, 17órától 21 óráig tartjuk, a Magyar Hajózási Szakközépiskolában.

A magyar kapitány vizsga megszerzése sokkal nehezebb, mint a horváté, mert itt tanulni kell.
De kinek is tanulunk?
A vizsgabiztosnak?
Nem.
Magunknak.
A családunk, a barátaink és a saját biztonságunkért.

Aki nem így gondolja, az ne jöjjön hozzánk.


A II.oszt. képesítés megszerzésének menetrendje:

A II.oszt. képesítés megszerzésének menetrendje:
a) ma III. osztályú skipper képesítés megléte a gyakorlat kezdetéig, b) jóváhagyott tengeri csillagászati navigációs és óceánhajózási tanfolyam sikeres elvégzése, amelyet a Képzési igazolás bizonyít,
c) a Képzési igazolás birtokában a tengeri kapitányr tréningen teljesített gyakorlati oktatás és hajózási gyakorlat,
d) hatósági elméleti vizsga
e) a rádiós GMDSS/GOC vizsga (ez a képesítés kiállításának feltétele, korábban is letehető)


A vidékieknek és az elfoglaltaknak a Magyar Jacht Akadémia a II. osztályú (200 mérföldes) tengeri vizsgára felkészítő akkreditált elméleti távoktatásos képzési formát indított el 2012-ben.
Ez a jól működő (95%-os eredményességű) hagyományos oktatási rendszert veszi alapul.
A hagyományos tananyag az előadások video felvételével egészül ki, amelyet otthon akár többször is meg lehet nézni és hallgatni. Szükség esetén e-mailes konzultációra is van lehetőség.
A távoktatásos képzés kialakításánál alapvető szempont volt, hogy ne csökkenjen az oktatás sok-sok év alatt kialakított szakmai színvonala. Ennek érdekében a tananyag funkcionális részekre van osztva, amely elsajátítása tesztekkel, házi feladatokkal kerül ellenőrzése. Legalább 70%-os megfelelés esetén a hallgató folytathatja a képzést, megkapja a következő rész videóját, feladatait.
Az eredményes felkészülés érdekében két konzultáción kötelező személyesen részt venni.
A távoktatásos és a hagyományos képzések átjárhatóak, mivel a tananyag azonos. Erre a képzés során egy alkalommal van lehetőség.
Nem változott a képzés gyakorlati része, amire a kapitány tréningen van lehetőség.

A távoktatásos képzés menete és tanfolyami szabályzata:
A távoktatásos képzés menete

A távoktatásos tanfolyami szabályzat


I. osztályú tengeri kishajó vezetői vizsga tárgyai
a) csillagászati navigáció,
b) trópusi meteorológia,
c) útvonaltervezés,
d) óceánhajózási navigációs ismeretek.


P> ...

Az elméleti és a gyakorlati képzésre való jelentkezés
Elméleti képzésre a jelentkezési lap kitöltésével történik. A kadét helye akkor garantált az elméleti képzésben, ha megismerte és elfogadta a tanfolyami tájékoztót és szabályzatot majd ezt követően aláírva megküldte a jelentkezési lapot a MJA-nak és kifizette a részvételi díjat. Az elméleti tanfolyam létszáma minimum 8, maximum 28 fő.

Gyakorlati képzésre az igény e-mailben való bejelentésével történik. Ekkor a kadét 1 hét opciót kap a kiválasztott szkipper tréningen az általa megjelölt kabinban történő részvételre. Ennek lejártáig meg kell kötnie az MJA-val a gyakorlati oktatási szerződést. A kapitány tréningen a kadétok létszáma minimum 6, maximum 8 fő. A kadét helye akkor biztosított az adott oktatót túrán, ha a kapitány tréning oktatási szerződés szerinti fizetési kötelezettségének eleget tett.

Az oktatások helye
Az elméleti képzés távoktatásos formában törtink.
- Gyakorlati oktatási bázisunk az MJA tulajdonát képező 15,8 m hosszú GibSea 51 típusú vitorlás, az Odysseus iskolahajó. Hajónk állandó kikötője Horvátországban, a Krk-szigeten, a Punat Marinában van....

A sikeres elméleti vizsgára való felkészülés
Rendszeres tanulást kíván, amely a tanrend szerinti órák látogatását és az otthoni, egyéni felkészülést foglalja magában. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a sikeres vizsga feltételei a következők voltak:

a. A tanfolyami órák rendszeres látogatása, és legfeljebb 20 óra mulasztása, amit azonban a kadétnak önállóan kell bepótolnia. A kadét az elmulasztott órákon leadott anyag bizonyos részeit a MJA-tól igényelt táblajegyzetből is pótolhatja. Egy kadét maximum 20 óra anyagát kaphatja meg. A táblajegyzet az óra nyers, vágatlan hangfelvétele, kiegészítve a tábla törlés előtti digitális fényképével. Jelenleg nincs minden témakör feldolgozva, ezek köre folyamatosan bővül.
A tananyag jellege miatt csak a Szkipper tréningen pótolható a térképszerkesztés,
b.az előadások közötti heti 5-10 óra rendszeres háttértanulás, ami az órán elhangzott tananyag jegyzeteinek és a tankönyvek figyelmes átolvasását jelenti.
c.a házi feladatok rendszeres, hibátlan megoldása,
d.a tanfolyami tesztek legalább 70%-os eredményű megoldása,
e. a Házi dolgozat legalább 70%-os megoldása,
f.legalább 70 %-os eredményű tanfolyami záróvizsga,
g.a képesítő vizsga előtt legalább, kapitány tréning után 30 óra önálló, ismétlő, összefoglaló és rendszerező tanulás.


Az elméleti tanfolyam oktatási segédletei
Az elméleti tanfolyam oktatási segédletei, amelyeket a kadétok az önálló tanuláshoz használhatnak fel a következők:
Kötelező segédletek, amely szervesen beleépülnek az oktatásba, és amelyek nélkül szinte lehetetlen levizsgázni:
(1) Rhül Lajos: Csillagászati navigáció
(2 ) az MJA Navigációs példatára,
(3) a horvát 100-18 számú 1:100 000 léptékű navigációs térkép és egy angol térkép fénymásolata,
(4) szögrakó (navigációs) vonalzó,
(5) hagyományos három szögvonalzó, ceruza, radír, körző,
(6) sin-cos számolására alkalmas számológép,
(7) az MJA Házi dolgozata, amely a példatárban található.

Ajánlott tankönyvek, amelyek az órán elhangzottak átismétlését, elmélyítését segítik:
(8)Horváth Csaba - Baffia György: Jachtnavigátor I. és II. kötet.

Más hajózási (idegen nyelvű) szakirodalom.

On-line tanulókör. Minden tanfolyamhoz az MJA egy zárt, ingyenes internetes levelezőlistát hoz létre, amely a kadétok egymás közötti információ-cseréjét, közös tanulását kívánja elősegíteni. A tanfolyam kezdetekor a kadétok jogosultságot kapnak az on-line tanulókör eléréséhez. A levelező listára küldött e-maileket minden kadét megkapja és válaszolhat rá. Ha egyéni kérdések merülnek fel, azt közvetlenül a Jacht Akadémiához kell megküldeni.
A kadétok az (1-2-3-4) és a (8) sorszámú segédleteket az MJA-n beszerezhetik.


A kadétok eredményességének mérése
1. a Házi feladatok alapján. A kadétok a tanfolyam kezdetén megkapják a Navigációs példatárat, amely az adott típusi feladat megoldásában alkalmazandó szabályokat, egy mintapéldát, 5 gyakorlófeladatot, 5 kötelező házi feladatot és 5 ajánlott házi feladatot tartalmazza. Minden jól megoldott kötelező házi feladati példa egy pontot ér, de az összetettségük szerint a eredmények súlyozva számítanak. Ebből kerül kiszámításra a házi feladatok eredményessége.

2.Témazáró és tesztek alapján. A kadétok az egyes témák sikeres elsajátításának felmérése céljából az órarend szerint meghatározott napokon témazáró teszteket írnak. Lehetőség van a hiányzók részére pótteszt megírására is, a hiányzást követő első alkalommal. A tesztek eredményeit külön összesítjük. Nincs lehetőség javító teszt írására a szorgalmi időszak alatt.

3. Házi dolgozat alapján. Ez segíti a kadét vizsgára való felkészülését. Ebben a képesítő vizsgához hasonló összetételű feladatok vannak, amelyek összefoglalják a tanfolyam és a vizsga anyagát. Ennek írásbeli feladatainak megoldásait az órarendben meghatározott időpontig kell beadni. A szóbeli vizsga jellegű feladatotok megbeszélésére - igény szerint - a tanfolyamot záró konzultáción van lehetőség.

4.Záró vizsga alapján. A tanfolyam záró vizsgával fejeződik be, amely jellegében a hatósági képesítő írásbeli vizsgához hasonló.

Az eredményesség jellegében a következő összetevőkből áll, amely a tananyag állandó fejlesztése miatt módosulhat:
- házi feladatok: 30%,
- tesztek: 30%
- házi dolgozat: 10%,
- Záró vizsga: 30%.

A 70%-os teljes eredményességet elérő kadét teljesítette a tanfolyam minimális követelményeit, megkapja a Képzési igazolást a tanfolyam elvégzéséről, ami a kötelező hajózási gyakorlat megkezdésének feltétele.


A MJA eredményességének mérése:
A tanfolyam során az egyes tárgyak és az oktatók értékelésével és a tanfolyam végén az MJA egész tevékenységét mérő értékelőlappal történik.


Kapitány Tréning:

Kapitány Tréning, az elméleti oktatás folytatása a tengeren és a hatósági képesítés feltétele.
A Kapitány Tréning célja a következő:
1. Az elméleti kapitány tanfolyamon megszerzett ismeretek bővítése, gyakorlati alkalmazása, tengerhajózási gyakorlati ismeretek elsajátítása, tapasztalatszerzés. 2. A 200 tmf-es (II. osztályú) tengeri kishajó-vezetői képesítés (nyilt tengeri jogsi) megszerzésének feltételeként előírt 1000 tmf (ebből legalább 200 tmf éjszakai) lehajózása nyílt tengeri hajózási viszonyok között.
3. A Fedélzeti oktatási naplóban rögzített gyakorlati ismeretek átadása,
4. A skipperek aktív felkészítése az önálló, felügyelet nélküli biztonságos nyílt tengeri tengeri hajózásra,
5. A kadétok különböző fokú felkészültségét, gyakorlati tapasztalatait figyelembe vevő, a hiányosságaikat felszámoló utóképzés,
6. A több mint 35 éves hajózás során szerzett tapasztalatok tematikus átadása,

A Kapitány Tréningen a kadétok önállóan vezetik a hajót, az oktatókapitány (Szkipper-instruktor) felügyelete mellett, aki általában Vass Tibor.
A Kapitány tréningen a tanfolyamtúra idején menetben a kadétok kabinonként (2 órás váltással) folyamatos őrséget adnak. Ebből 1 óra a navigációs, 1 óra pedig a kormányos őrség. Az őrségben lévő párok az első óra után cserélődnek. A navigációs őrség (a navigátor) felel a hajóért, irányítja azt, meghatározza a kormányzandó irányokat, dönt a vitorla állításáról, a reffelésről stb. A kormányos őrség ellátja a navigációs figyelőszolgálat feladatait, jelzi a navigátornak az új hajók, a fények, a part stb. feltűnését, valamint teljesíti a navigátor utasításait, amelyek a hajó kezelésére vonatkoznak. A kapitány Tréning második felében már GPS nélkül, csak a csillagászati navigácóval( az égitestek magasságának méréséből végzett helymeghatározás) történik a hajózás, általában a Málta - Ithaka útvonalon.

A fedélzeti oktatási napló szerint a kapitány tréningen a következő ismereteket kell elsajátítani:
A képesítési rendelet IV. mellékletének II. rész. 11. pontja szerint:
11. A fedélzeti oktatási napló a következő feladatok elvégzését igazolja:
n) csillagászati navigációs helymeghatározás nappal,
o) csillagászati navigációs helymeghatározás szürkületben,
p) deviáció meghatározása csillagászati módszerekkel.

A Kapitány tréningen az oktatás a következő módon folyik: 1. a kikötési és indulási manőverek ismertetése, a hajózás kezdete előtt.
2. a navigációs őrség során az instruktor a navigátornak megmutatja a hajózási körzetnek megfelelő gyakorlati fogásokat,
- a nyílt tengeren az összeütközés elkerülésere a radar és az AIS használata,
- az út első felében GPS-el ellenőrzött csillagászati navigációs helymeghatározás és a deviáció meghatározása,
- az út második felében GPS nélküli, valódi csillagászati navigációs helymeghatározás.
3. az arra alkalmas időpontban az instruktor a kadétoknak a tréning tematikája szerinti oktatást tart,
4. az instruktor felügyelete alatt végzett önálló kikötések.
5.Csillagászatai navigációs gyakorlatok önálló helymeghatározás.

Gyakorlati vizsga: A tréning ideje alatt folyamatosan értékeli az instruktor a kadét teljesítményét azt a hajó fedélzetén tartott gyakorlati oktatások tanfolyami naplójában rögzíti. Ennek eredményét a kadét számára az MJA által kiadott Fedélzeti Oktatási Naplóba átvezeti a túra végén a sikeres gyakorlati vizsgát követően.
Az MJA instruktora minősíti a kadét önálló hajózásra való alkalmasságát és ennek alapján a kadét a következő minősítéseket kaphatja az elért teljesítmény szerint:
- 100 %: Túravezetőnek alkalmas, aki az óceáni túránkon (díjazásért is) túrát vezethet,
- 75-94%: Önálló hajózásra alkalmas, aki családjával, barátaival biztonsággal hajózhat a nyílt tengeren,
- 75% alatt: További gyakorlat szükséges, akinek sajnos még nem javasolható az önálló nyílt tengeri hajózás és így az MJA a Fedélzeti oktatási naplóban nem tudja igazolni gyakorlati tudását. Ezért nem vehet részt a hatósági képesítő vizsgán.

Manőver Tréning:
A manőver Tréninget 2000 óta szervezi a MJA. Ez a kikötői és horgonyzási manőverek elméleti és gyakorlati elsajátítását szolgálja, 2 fél és 3 vagy 4 egész nap alatt, az adott időjárási helyzetnek megfelelő legeredményesebb tematika alapján.


Az iskolahajó
A vitorlás Szkipper Tréningeket és a Manőver Tréningeket az MJA Odysseus nevű, GibSea 51 típusú, 2003-as építésű speciális iskolahajóján szervezzük. Az Odysseus iskolahajó fel van szerelve minden eszközzel, ami az oktatáshoz szükséges.
Az 5 kabinos iskolahajón általában 8 kadét vesz részt az oktatásban. A kabinok komfortfokozatuk szerint a Szkipper és Kapitány Tréningeken osztályokba vannak sorolva:
I. osztály - jobb első ( B) kabin, a legnagyobb komfortot nyújtó és ezért a legdrágább
II. osztály - bal első (C) és a jobb hátsó (D) kabin, közepes árfekvésű,
III. osztály -orrkabin (A), a legkényelmetlenebb és így a legolcsóbb.


Végezetül bízunk benne, hogy mindenki megszerzi azt a tudást, amely alapján kiadható a Képzési igazolás, és ezt követően a Szkipper Tréningen megtanulja a biztonságos hajózáshoz szükséges gyakorlati ismereteket is. Ezzel nem lesz nehéz a sikeres képesítő vizsga sem.


Reméljük továbbá, hogy ennek birtokában a hajózás majd sok-sok örömet fog szerezni az új szkippereknek.

Ha ez így lesz, elértük célunkat. 

Iroda (a térképen): Bp. XI. Barázda u. 18.
GPS: Lat=47.457838°N Lon=19.042611°E


levél: 1116 Budapest Barázda u. 18.

+36 70 6248600

+36 1 4810348

Az új

weboldalunk

https://jachtakademia.huA Jachtakadémia számokban:
2020. szeptember 20.

Alapítva: 1992.

Tengeri
képzések:
454

Rádiós
képzések:
262

Tengeri hallgatók:
4 622 fő

Rádiós hallgatók:
1 719 fő

Túrák:
462

Mérföldek:
(Vass Tibor)

227 950 tmf, ami 10,55 Föld kerületTengeri

képzések


Tengeri rádiózás

GMDSS/SRC és LRC

2020. őszi szemeszter
No 260. 08.28.
No 261. 09.18.
No 262. 10.9.
No 263. 10.30.
2021. téli szemeszter
No 264. 12.18.
No 265. 01.08.
No 266. 01.29.
No 267. 02.19.
2021. tavaszi szemeszter
No 268. 03.12.
No 269. 04.02.
No 270. 04.23
No 271. 05.14.
részletek itt

Tengeri vizsg

2020-21


Távoktatásos képzések

Coastal Master
(partmenti vizsga)

Minden hónap első hétfőjén indítjuk a távoktatásos Coastal Master képzést.
  2020. év
 • 455. szept.2.
 • 458. okt.7.
 • 459. nov.19. élő webináriumi
 • 465. dec.7.
  2021. év
 • 468. jan.4.
 • 474. febr.1.
 • 476. márc. 1.
 • 477. ápr. 6.
 • 478. máj. 3.
 • 480. jún. 7.
Coastal Master tanrendek

Offshore Master
(200 mérföldes vizsga)

Minden páros hónap első hétfőjén indítjuk a távoktatásos Ofshore Master képzést.
  2020. év
 • 456. okt.5.
 • 456. okt.7.
  csillagászati navigációs mérések Alsóörsön
 • 466. dec.7.
  2021. év
 • 472. jan.19.
  csillagászati navigáció a Planetáriumban
 • 475. febr.1.
 • 473. jan.22.
  Túléléstechnika elmélet + uszodai gyakorlat
Offshore Master tanrendek

Hagyományos élő tantermi

és webináriumos képzések

Ilyeneket évente egyszer indítunk.
 • 459 nov.19.Coastal Master webinárium
 • 462 nov.29. Offshore Master tantermi

Tengeri képzések teljes listájaTengeri gyakorlat

Megjegyzés:
2020-21. tanévtől a Skipper tréningeket átnevezük Coastal Master Tréningre 2 okkból:
1. A magyar tengeri jogosítvány neve Costal Master Certificate,
2. tettük ezt azért is, mert a horvát gyorstalpalósok elerrodálták a Szkipper tréning nevet.

Coastal Master Tréning

  2020. év
 • No 463. szept.15.-8nap
 • No 464. okt.8 - 8 nap 2021. év
 • No 469. ápr.6.-11nap
 • No 471. ápr.26.-11nap
 • No 473. máj.14.-11nap
 • No 474. jún.3.-8nap
 • No 478. jszept.17 -8nap
 • No 479. szept.27.-11nap

Offshore Master Tréning

2020-21. tanévtől a Kapitány Tréningeket átnevezük Offshore Master Tréningre mert a magyar tengeri jogosítvány neve Offshore Master Certificate,
  2021. év
 • No 475. jún. 21. - 15 nap
 • No 476. júl. 22. - 15 nap

VIP Manőver Tréning

5 nap, max. 4 fő a hajón.
  2020. év
 • No 452. szept.28.
 • No 455. okt.2.

  2021. év
 • No 468. márc.28.
 • No 470. ápr.19.
 • No 472. máj.10.
Hajózási gyakorlatok

Trópusi oktató túrák

 • Tahiti
  No. 465. okt. 21.
  No. 466. nov. 2.


 • Kuba
  No. 467. 2021 febr. 5.
  No. 468. 2021 febr.16.


  Megjegyzés:
  A szürke színű képzéseinkre már nem lehet jelentkezni.


MESTER KÉPZÉSEK

Csillagászati mérések a Balatonnál

2020. okt.7.
esőnap: okt.16

Csillagászati navigáció a Planetáriumban

 • 472. 21. jan.19.

Kikötői manőverek elmélete

 • 461. 20. nov.25.

Horgonyzás a tengeren

 • 460. 20.nov.24.

Túléléstechnika elmélet
és uszodai gyakorlat

473. 21. jan.22

Chartplotter használata

471. 21.jan. 15.

Adriai meteorológia

 • 479. 21. máj.27.

Coastal Master felújító

 • 463 20. dec.1.
 • 463 20. dec.2.

Tengeri radar

 • 470. 21.jan.12.

Charter tanfolyam

 • Trópusi Charter:
  467. nov.14.
Képzéseink és áraink


Megjegyzés:
A szürke színű képzéseinkre már nem lehet jelentkezni.Jachtakadémia az RTL Klub műsorában


Ilyen a Skipper tréning <


Tengeri túléléstechnikai tanfolyam
Wild Joe Sailing Team
-->
RÓLUNK TENGERI TANFOLYAMOK TRÉNINGEK HAJÓNAPLÓ Tengeri Tudástár LETÖLTÉSEK JAK VIDEÓK látogató
2013. február 11.-től